Psychiatra Łódź
668 042 066

kontakt@kolinskiego.pl
Umów wizytę online

Grzegorz Nowak

W zawodzie lekarza pracuję 35 lat. Kilka lat po ukończeniu studiów zdałem egzamin specjalizacyjny z wynikiem celującym. W tym samym czasie zostałem oddelegowany do pracy w nowo powstałej Poradni Leczenia Uzależnień Lekowych. Jako kierownik placówki i jej jedyny lekarz zgłębiałem wiedzę w zakresie leczenia i terapii osób uzależnionych.

Przez wiele lat uczestniczyłem we wszystkich kursach i szkoleniach organizowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, MZiOS, WHO, British Council i Wydział Medyczny Uniwersytetu w Londynie.
Poza pracą w Szpitalnym Oddziale Psychiatrycznym i Poradni Leczenia Uzależnień Lekowych, równolegle pracowałem przez kilka lat w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Poradni Odwykowej dla Osób Uzależnionych od Alkoholu.

Moje doświadczenie w leczeniu i terapii uzależnień:

  • 15 lat pracowałem jako lekarz i kierownik Poradni Leczeń Uzależnień
  • 10 lat pracowałem w charakterze lekarza Oddziału Detoksykacji
  • od roku jestem kierownikiem Programu Leczenia Substytucyjnego i współwłaścicielem nowo powstałej Poradni Leczenia Uzależnień
W czym mogę pomóc
Konsultacje psychiatryczne
Wizyta diagnostyczna (pierwszorazowa) 45min.
150 zł.
Konsultacje psychiatryczne
Wizyta kontrolna (kolejna)
120 zł.