Konsultacje z psychologiem

Kim jest psycholog

Psycholog - psychoterapeuta to osoba po 5-letnich studiach psychologicznych, która dodatkowo ukończyła 4-letnie studium w szkole psychoterapii. Psychoterapeuta posiada certyfikat, pracuje pod superwizją, a ponadto ma za sobą terapię własną. Zajmuje się krótko- lub długoterminową psychoterapią osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi lub tych, którzy pragną wprowadzić zmiany w swoim życiu, poprawić jego jakość i poznać lepiej siebie.

Kiedy należy zgłosić się do psychologa

 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się
 • uzależnienia
 • problemy w związku
 • przewlekły stres
 • problemy wychowawcze
 • kłopoty w pracy
 • problemy w relacjach z innymi ludźmi
 • niska samoocena

Psycholog – W czym pomaga

 • leczenie psychoterapeutyczne zaburzeń i chorób psychicznych
 • poprawa relacji z innymi ludźmi i nauka umiejętności społecznych
 • uporanie się z problemami małżeńskimi
 • pomoc w radzeniu sobie z przewlekłą chorobą somatyczną
 • wsparcie w kryzysowych sytuacjach: śmierć bliskiej osoby, rozwód
 • lepsze poznanie siebie i własnych możliwości
 • poprawa samooceny
 • zerwanie z nałogiem
 • wsparcie w radzeniu sobie z problemami zawodowymi
 • zmiana destrukcyjnych zachowań
 • rozładowanie napięć emocjonalnych