Mateusz Kowalczyk

Psychiatra

Jestem absolwentem kierunku lekarskiego, Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Aktualnie odbywam szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dorosłych w SP ZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi. Na co dzień pracuję w oddziale ogólnopsychiatrycznym.
Jednocześnie jestem uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W kręgu moich zainteresowań naukowych jest m.in. poszukiwanie wspólnych biomarkerów w etiologii otyłości i depresji.
W swojej pracy zawodowej do każdego podchodzę indywidualnie, uważnie słucham i kładę szczególny nacisk na nawiązanie dobrej współpracy z pacjentem. Uważam, że tylko w ten sposób, wspólnie możemy osiągnąć sukces diagnostyczno-terapeutyczny.
W czym mogę pomóc
Konsultacje psychiatryczne
Wizyta diagnostyczna (pierwszorazowa) 45 min.
120 zł.
Konsultacje psychiatryczne
Wizyta kontrolna (kolejna) 20 min.
100 zł.