Paulina Kielan

Logopeda

Jestem logopedą, terapeutą, filologiem polski, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie studiuję neurologopedię na Uniwersytecie Łódzkim.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zagrożonymi autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, afazją, dyslektycznymi i zagrożonymi dysleksją, alalią, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, z zespołami wad wrodzonych, wadami genetycznymi, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Ponadto prowadzę zajęcia z wczesnej interwencji logopedyczno - terapeutycznej dla dzieci zdrowych, przedwcześnie urodzonych oraz z zagrożonych ciąż.

Opieką logopedyczną obejmuje również dorosłe osoby z afazją (udary, urazy mózgu).

Prowadzę terapię neurobiologiczną wykorzystując Metodę Krakowską:

- Symultaniczno - Sekwencyjną Naukę Czytania® (J. Cieszyńska),

- gesty wspomagające - gesty artykulacyjne i interakcyjne,

- programowanie języka,

- stymulację słuchową,

- terapię funkcji wzrokowych,

- stymulację funkcji motorycznych,

- wybór dominującej ręki,

- stymulację pamięci (pamięć symultaniczna i sekwencyjna),

- ćwiczenia kategoryzacji,

- ćwiczenia myślenia przyczynowo - skutkowego,

- kształtowanie zachowań społecznych,

- stymulację lewej półkuli mózgu,

- dzienniki wydarzeń,

- metodę komunikacyjną.

Metoda Krakowska ma na celu rozwijać funkcje poznawcze dzieci dotkniętych autyzmem, z zaburzeniami genetycznymi oraz rozwojowymi. Jej głównym założeniem jest wykorzystywanie biologicznych uwarunkowań rozwojowych, które są podstawą rozwoju poznawczego każdego dziecka. Praca terapeutyczna przy pomocy Metody Krakowskiej to także rozbudowa systemu językowego, a co za tym idzie stymulacja intelektualna dziecka. Terapeuta uczy pacjenta komunikowania się ze światem, budowania własnych wypowiedzi, umiejętności zadawania pytań oraz formułowania odpowiedzi.

Z zapałem wdrażam swoje własne pomysły ćwiczeń, autorskie projekty pomocy dydaktycznych. Do pracy z każdym dzieckiem podchodzę indywidualnie, uwzględniając jego potrzeby, umiejętności i możliwości