Przemysław Karpiński

Internista

Jestem lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych. Należę do Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki.

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chorób Wewnętrznych odbywałem w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi, a następnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM: Centralny Szpital Weteranów, w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym. Doświadczenie zdobywałem również podczas pracy w Oddziałach Chorób Wewnętrznych szpitali powiatowych.

Regularnie uczestniczę w konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. W swojej pracy zwracam uwagę na zdiagnozowaniu pierwotnej przyczyny schorzenia i kompleksowym leczeniu pacjenta.

Oferuję pomoc pacjentom z problemami diabetologicznymi, w szczególności z powikłaniem pod postacią zespołu stopy cukrzycowej oraz pacjentom ze schorzeniami kardiologicznymi, takimi jak choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca.
Zapraszam na wizytę:
Konsultacja internistyczna
150 zł

.