Katarzyna Winter

Gastroenterolog

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jako studentka indywidualnego toku studiów, byłam związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Studia ukończyłam w 2008 roku z wyróżnieniem. Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego kontynuowałam pracę w tej samej Klinice jako starszy asystent. Ukończyłam również Studia Doktoranckie, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych (tytuł rozprawy doktorskiej: "Ocena wybranych białek ścieżki sygnałowej Hedgehog  w przewlekłym zapaleniu trzustki i raku trzustki."). W 2015 roku ukończyłam specjalizację z chorób wewnętrznych, a w marcu 2019 roku z gastroenterologii. Jestem członkiem Polskiego Klubu Trzustkowego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, European Pancreatic Club oraz Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego. Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół diagnostyki i leczenia ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz raka tego narządu, jak również chorób dróg żółciowych. Każdego roku uaktualniam swoją wiedzę medyczną i prezentuje swoje prace naukowe na licznych konferencjach gastroenterologicznych krajowych i zagranicznych m.in. : United European Gastroenterology Week, European Pancreatic Club Meeting, Digestive Disease Week. Jestem również autorką publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach, jak również autorką rozdziałów książek z zakresu gastroenterologii.