Filip Pawliczak

Internista

Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych. Na co dzień pracuję
w Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych Instytutu Centrum Zdrowia Matki
Polki w Łodzi. Równocześnie jestem uczestnikiem stacjonarnych studiów
doktoranckich, w chwili obecnej w Zakładzie Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, wcześniej w Zakładzie Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej
Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, studia ukończyłem z wynikiem
ponad dobrym. W pracy naukowej zajmuję się poszukiwaniem markerów rokowniczych u
dorosłych z wrodzonymi wadami serca a także relacjami między nabytymi a wrodzonymi
patologiami układu sercowo-naczyniowego. Jestem autorem lub współautorem prac
naukowych jak i wystąpień zjazdowych na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.
Regularnie podnoszę swoje kompetencje i wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych
szkoleniach i konferencjach.

Oferuję pomoc w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia m.in. w chorobie
niedokrwiennej serca, niewydolności krążenia, zaburzeniach rytmu, automatyzmu i
przewodzenia, wadach zastawkowych i wrodzonych serca u dorosłych, a także służę
wsparciem w kontroli modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych tj.
normalizacji ciśnienia tętniczego krwi, redukcji poziomu cholesterolu i glukozy we krwi,
zaprzestaniu palenia tytoniu, indywidualnym dostosowaniu aktywności fizycznej.