Anna Ośródka - Wachowiec

Diabetolog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam jako lekarz rezydent w USK Nr 1 Łodzi w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii specjalizując się w dziedzinie chorób wewnętrznych. Po ukończeniu specjalizacji rozpoczęłam pracę na Oddziale Chorób Wewnętrznych WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi, gdzie na co dzień leczę pacjentów z bardzo różnymi schorzeniami internistycznymi. Uważam, że rozpoczynając proces diagnostyczno-leczniczy należy podejść do pacjenta całościowo, a nie jedynie jednej - konkretnej dolegliwości/choroby.
Od początku pracy zawodowej moje zainteresowania koncentrowały się w szczególności wokół chorób metabolicznych (w szczególności cukrzycy i jej powikłań) oraz chorób przewodu pokarmowego. Z tego powodu zdecydowałam się na specjalizację w zakresie diabetologii w Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi, którą ukończyłam w 2015r.
Stale aktualizuję swoją wiedzę o nowych metodach diagnostyki i leczenia poprzez uczestnictwo w różnych konferencjach i sympozjach internistycznych oraz diabetologicznych. Moja chęć ciągłego pogłębiania wiedzy w celu skutecznego leczenia pacjentów skłoniły mnie również do rozpoczęcia w 2019r. specjalizacji z gastroenterologii.