Miłosz Kuświk

Diagnostyka bezdechu sennego

Jestem lekarzem, absolwentem Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuję się w zakresie chorób wewnętrznych. Należę do polskiego Towarszystwa Badań Nad Snem, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Regularnie uczestniczę w wielu kursach z medycyny snu i bezdechu sennego oraz innych
konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. 
W swojej pracy jestem w szczególności zainteresowany problemami kardiologicznymi, pulmonologicznymi oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii w medycynie oraz monitorowania pacjentów za pośrednictwem telemedycyny.