Damian Tworek

Pulmonolog

Jestem specjalistą Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc, w trakcie specjalizacji z Onkologii, posiadam tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, profesora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Należę do Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz European Respiratory Society. 

Nieustannie podnoszę swoje kompetencje i wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach, szkoleniach oraz stażach naukowych m.in. w Holandii, Belgii, Kanadzie. Jestem autorem szeregu prac naukowych dotyczących patomechanizmów astmy i POChP. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Klinice Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej UM w Łodzi.

Oferuję pomoc przede wszystkim w diagnostyce i leczeniu raka płuca, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
Zapraszam na wizytę:
Konsultacje pulmonologiczne
200 zł.