Neurolog - Łódź

Neurolog - Łódź

Neurolog jest lekarzem specjalizującym się w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu nerwowego człowieka. Neurolog zajmuje się badaniem ośrodkowego układu nerwowego (mózg i rdzeń kręgowy) oraz jego połączeń z kończynami oraz narządami organizmu. Badanie neurologiczne polega na przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, badaniu kończyn i tułowia, głównie w zakresie ułożenia, siły, ruchomości, odruchów oraz czucia. Badaniu podlega również chód i mowa pacjenta. Pomocna w diagnozowaniu jest analiza badań obrazowych (tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny).

Z jakimi objawami zgłosić się na konsultacje neurologiczne

 • wszelki ból (zwłaszcza ból głowy lub ból kręgosłupa),
 • osłabienie mięśni,
 • kurcze mięśni,
 • drżenie mięśni,
 • zaburzenia czucia,
 • niedowład lub paraliż,
 • problemy z koordynacją ruchową,
 • szumy uszne lub pogorszenie słuchu,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia równowagi,
 • problemy z pamięcią,
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia przytomności,
 • omdlenia,
 • padaczka i drgawki,
 • nieprawidłowa praca zwieraczy (pęcherza moczowego lub odbytu).