Logopeda - Łódź

Logopeda - Łódź

Kim jest logopeda

Logopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy oraz wszelkich barier komunikacyjnych u dzieci i osób dorosłych. Do jego kompetencji należą działania profilaktyczne - wczesne wspomaganie rozwoju mowy, które ma zapobiegać jej nieprawidłowościom. Logopeda prowadzi terapię logopedyczną osób z wadami wymowy, zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera) i neurologicznymi, jąkających się, z dysleksją, mających problemy ze słuchem, dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego.

Z jakimi objawami należy zgłosić się do logopedy

 • dziecko po ukończeniu 1 r.ż. nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów
 • nieprawidłowo wymawia głoski
 • ma mały zasób słownictwa
 • mówi przez nos
 • wysuwa język między zęby
 • ma zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy
 • ma problemy ze słuchem
 • nie wykazuje zainteresowania komunikacją
 • ma problemy z żuciem, połykaniem
 • stwierdzono dysleksję
 • rozpoznano autyzm lub inne zaburzenia rozwojowe

Logopeda – Co leczy

 • wady wymowy
 • brak mowy u dziecka
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia głosu
 • trudności w czytaniu i pisaniu - dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • zaburzenia karmienia
 • zaburzenia połykania
 • zaburzenia mowy po udarze mózgu