Badanie Holter... co to jest i do czego służy?

30.06.2019

Badanie holter ciśnieniowy nazywane badaniem holterowskim jest jedną z metod diagnostycznych nadciśnienia tętniczego, służy również do oceny prawidłowości dotychczsowego leczenia.  Badanie holterowskie polega na założeniu mankietu do pomiaru ciśnienia tętniczego na ramię pacjenta i podłączenia do aparatu dokonującego pomiaru w określonych odstępach czasu przez całą dobę. Badanie ma największą wartość diagnostyczną gdy jest wykonywane w warunkach ambulatoryjnych, czyli po założeniu aparatu pacjent przebywa w domu i wykonuje codzienne czynności. Po zakończeniu badania dokonuje się odczytu zapisów urządzenia w komputerze i na tej podstawie rozpoznaje się nadciśnienie tętnicze lub modyfikuje dotychczasowe leczenie.